Senin, 1 Agustus 2016, 14:19

GEGER NAMA (tuhan dan saiton) Oleh : Tajudin Nur