Data Bidang Penais

     DATA WAKAF PROVINSI LAMPUNG

    KHOTIB JUM’AT DIBEBERAPA MASJID DI BANDAR LAMPUNG

BIDANG PENAIS, ZAKAT & WAKAF BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF

TUGAS :

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Pasal 385 PMA No. 13 Tahun 2012)

FUNGSI:

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam zakat, dan wakaf; dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. (Pasal 386 PMA No. 13 Tahun 2012).

SUSUNAN ORGANISASI :

Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam; Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam; Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur’an dan Al-Hadist; Seksi Pemberdayaan Zakat; Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 387 PMA No. 13 Tahun 2012)

SEKSI PENERANGAN DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam. (Ayat 1 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

SEKSI KEMITRAAN UMAT, PUBLIKASI DAKWAH DAN HBI TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat, publikasi dakwah dan hari besar agama Islam. (Ayat 2 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

SEKSI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA ISLAM, MUSABAQOH AL-QUR’AN DAN AL-HADITS TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqah al-Qur’an dan al-Hadist. (Ayat 3 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

SEKSI PEMBERDAYAAN ZAKAT TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat. (Ayat 4 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)

SEKSI PEMBERDAYAAN WAKAF TUGAS : Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf. (Ayat 5 Pasal 388 PMA No. 13 Tahun 2012)